Help: Mijn buurman laat zijn haag overwoekeren!? Een haag op de perceelgrens

haag is aan het overwoekeren
haag is aan het overwoekeren

Je zou denken dat je in je tuin mag planten wat je wil, dat is ook zo maar er zijn enkele regels die gevolgd moeten worden als je een haag dicht tegen de perceelgrens wil planten. Welke afstanden gelden er precies? Wat als mijn buurman zijn haag laat overwoekeren? En kan je klacht indienen?

In de meeste tuinen is een tuinafsluiting aanwezig die aangeeft waar jou tuin stopt en de tuin van je buurman begint. Ze worden op de grens van het perceel geplaatst zodat je beide van je eigen tuin kan genieten. Dit kan een draadafsluiting, houten tuinafsluiting, betonnen afsluiting of haag zijn. Wanneer een struik of boom van de buurman over je perceel groeit of je uitzicht wegneemt, kan dit reden zijn tot ongenoegen. Daarom zijn er enkele regels in het leven geroepen om hier duidelijke afspraken over te maken.

Hoe dicht mag je haag bij de perceelgrens? Gaat het over laagstammige of hoogstammige struiken of bomen?

De wet maakt een duidelijk onderscheid tussen laagstammige en hoogstammige. Onder de laagstammige vallen struiken die van nature niet hoger worden dan drie meter. Hoogstammige zijn bomen zoals de eik, knotwilg, okkernoot, beuk, berk, linde, els en den.

Laagstammige bomen en struiken op de perceelgrens

Laagstammige bomen, struiken en heesters moeten op minstens een halve meter van de perceelgrens worden geplant. Als je zelf een haag wil planten en je buurman gaat er niet mee akkoord om dit op de perceelgrens te planten, dan moet je deze dus planten op een halve meter van de perceelgrens. Op die manier kan je gemakkelijk zelf instaan voor het snoeien van de achterkant van de haag zonder de tuin van je buurman te moeten betreden. Zo gaat de haag niet overwoekeren.

Gaat je buurman er echter mee akkoord dat de haag op de perceelgrens word geplaatst dan hoeft hij uiteraard niet op een halve meter van de perceelgrens te worden geplant. In dat geval betaald je buurman de helft van de plaatsing- en onderhoudskosten.

Hoogstammige bomen op de perceelgrens

Hoogstammige bomen moeten op minimum twee meter van de perceelgrens geplant worden. Buren kunnen door hun hoogte anders hinder ondervinden omdat bomen het zonlicht kunnen wegnemen, het uitzicht kunnen belemmeren of hun bladeren kunnen verliezen in de tuin van je buur. Verder kunnen grote bomen ervoor zorgen dat de planten van de buren minder goed groeien omdat ze in de schaduw zijn komen te staan. Hoogstammige bomen moet je daarom op minstens twee meter van de perceelgrens planten.

Kosten en lasten delen? Gemeenschappelijke struiken en bomen

Als je nieuwe struiken of bomen plant kan je met je buur afspreken dat deze ‘gemeen’ zijn. Je koopt de struiken dan samen aan en staat samen in voor het onderhoud. Je creëert zo een gemeenschappelijke natuurlijke tuinafsluiting. Om later misverstanden te voorkomen kan je dit best laten vastleggen bij de notaris. Jullie zijn er dan samen verantwoordelijk voor dat de haag niet gaat overwoekeren. Je hebt als gemene eigenaar van een boom of struik ook steeds het recht om hem om te hakken. Wil je absoluut niet dat je buurman een gemeenschappelijke boom kan omhakken? Plant de boom of stuik dan op twee meter van de perceelgrens.

Opgelet: na 30 jaar is er een verjaring van klachten

Als je buurman zich niet aan de regels houd en zijn haag laat overwoekeren tot op de perceelgrens, kan je eisen dat deze verwijderd wordt. Als je buurman hier geen gehoor aan wil geven kan je een klacht indienen bij de rechtbank. De rechter zal je dan gelijk geven en je buurman verplichten om de bomen of struiken te verwijderen. Er zijn echter enkele uitzonderingen: als de bomen of stuiken al meer dan 30 jaar niet op de wettelijke afstand geplant zijn, en er werd nooit eerder een klacht neergelegd, dan mogen de bomen en struiken er blijven staan. Ook als de vorige eigenaar van het huis heeft afgesproken met je buur dat de planten dichter bij de perceelgrens mogen staan, dan moet dit zo blijven. De overeenkomst gaat automatisch over naar de nieuwe eigenaar. Indien je een huis huurt en je buur laat zijn haag overwoekeren, dan kan je je huisbaas vragen om een klacht in te dienen.

Meest gelezen:

tuinafsluiting haagDe prijs van tuinafsluitingen
de prijs van kastanje houten tuinafsluitingGoedkoopste tuinafsluitingen
moderne tuinafsluitingen prijzenModerne Tuinafsluitingen